ربات دستیار گروه رایگان

ربات دستیار حرفه ای همه کاره کملا رایگان بهترین ربات مدیریت گروه مناسب برای کسانی که میخواهند گروه خود را مدیریت کنند. قابلیت های ربات 🔸ترجمه متن به7زبان 🔸فال حافظ 🔸سکوت گذاشتن کاربری خاص 🔸فیلتر کردن کلمات 🔸خاموش/روشن کردن گروه 🔸خاموش کردن گروه برای زمانی معیین 🔸پاکسازی گروه 🔸اخراج کردن کاربر 🔸قفل پاک کردن پیام های جوین و لفت دادن اعضا از گروه 🔸قفل ورود ربات های تبلیغاتی 🔸تنظیم ضد اسپم 🔸تنظیمات پیشرفته ضدلینک 🔸امکان مشخص کردن لینکی خاص که ربات پاک نکند 🔸امکان ذخیره پست های گروه 🔸امکان ذخیره لینک های رد و بدل شده در گروه 🔸و ده ها امکان دیگر...

   ربات   سرگرمی
  28 آبان 1396
  716