ربات دستیار گروه رایگان

ربات دستیار حرفه ای همه کاره کملا رایگان بهترین ربات مدیریت گروه مناسب برای کسانی که میخواهند گروه خود را مدیریت کنند. قابلیت های ربات ?ترجمه متن به7زبان ?فال حافظ ?سکوت گذاشتن کاربری خاص ?فیلتر کردن کلمات ?خاموش/روشن کردن گروه ?خاموش کردن گروه برای زمانی معیین ?پاکسازی گروه ?اخراج کردن کاربر ?قفل پاک کردن پیام های جوین و لفت دادن اعضا از گروه ?قفل ورود ربات های تبلیغاتی ?تنظیم ضد اسپم ?تنظیمات پیشرفته ضدلینک ?امکان مشخص کردن لینکی خاص که ربات پاک نکند ?امکان ذخیره پست های گروه ?امکان ذخیره لینک های رد و بدل شده در گروه ?و ده ها امکان دیگر...

   ربات   سرگرمی
  28 آبان 1396
  1234