فریاد سکوت

اینجا حرف دل زده میشه . هم به صورت نوشته هم وییس و اهنگ . همه ی دلشکسته ها اینجان با ما باشید . ضرر نمیکنید ...

   کانال   عاشقانه
  18 اسفند 1396
  35