رموزهای قرآنى مشکل گشا

ما برای راحتی شما هم وطنان گرامی و حل سریع مشکلات شما این ربات را تهیه کرده ایم. ??? با معرفی ما به دوستان خود زحمت های ما را نادیده نگرفته ایید. ??? ما هم دعا گوی خیر برای تمامی مردم کشورمان هستیم،وا من ألله التوفيق. ??? تمام این آيات بر اسناد و روایات رسول الله و أهل بیت رسول الله می باشد و در آخر خداست حلال تمام مشکلات. ?????? محتاج دعای خیرتان هستیم. ????????? ارتباط با ادمین @sadyan

   ربات   روانشانسی
  18 اسفند 1396
  34