حکیم

رباتی ساده برای مدیریت گروه ها و امکاناتی نظیر ضد لینک .قفل گروه و ... (برای شروع ابتدا ربات را در گروه عضو کرده و سپس ادمین کنید. آنگاه دستور/auth را در گروه ارسال کنید)

   ربات   سایر
  23 اسفند 1396
  122