کافه دل

روی دیوار کافه ها بنویسید : اگر روزی دو نفره آمدید از آن به بعد از پذیرفتن هر کدامتان با فرد دیگری یا تنها معذوریم... کانالی با متن ها و عکس نوشته های زیبا و خاص

   کانال   عاشقانه
  3 هفته پیش
  89