ضد لینک و ضد اسپم...

ربات هوشمند ضد لینک ضداسپم، ضد ربات،ضد تگ،ضد هشتگ،ضد منشن، خوش آمدگو، عضوگیر، فیلترینگ کلمات توهین آمیز، محافظ و منشی گروه و بسیاری از امکانات رایگان دیگر... ‼️‼️ توجه: تنظیمات پیش فرض فقط ضدربات و خوش آمدگو فعال میباشد که بقیه امکانات را شما میتوانید با سلیقه شخصی خودتان هرکدام را که خواستید فعال یا غیرفعال کنید. مدیران گروه ها میتوانند با سلیقه خود با این ربات گروه و سوپرگروه های خودشان را اداره کنند. 💯 برای استفاده از همه امکانات، حتما ربات را در گروه خود ادمین کنید.

   ربات   فناوری
  7 روز پیش
  31