ربات دکتر آنلاين

ربات تلگرامی دکتر آنلاین ۱ صحبت با پزشک مورد نظر خود در تخصص های مختلف (رایگان) ۲ نوبت در مراکز درمانی و مطب پزشکان متخصص ۳ داروخانه آنلاین ۴ امکان خرید و رزرو انواع محصولات در فروشگاه ۵ امکان جستجو مراکز درمان و مطب ها دکتر آنلاین پزشک همراه هم اکنون در ۱۳ استان ایران درحال فعالیت است @daneshgah_olompezeshkiesfahanbot

   ربات   سلامت
  1 اردیبهشت 1397
  82